Verzekering

Als je bij J.O.V. Flipper lid bent, ben je verzekerd via I.D.D. De instructeurs die je lesgeven, zijn verantwoordelijk voor de leden die nog geen brevet hebben. Als je een brevet hebt, krijg je een uniek I.D.D. nummer en ben je verzekerd. Check altijd, als je niet met J.O.V. Flipper gaat duiken, je eigen verzekering.

J.O.V. Flipper heeft daarnaast een bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor de activiteiten die zij organiseren en een aansprakelijkheidsverzekering mocht er met spullen van anderen iets gebeuren.

Keuring

Als je gaat duiken moet je fit en gezond zijn. We hebben contact met een in duiken gespecialiseerde arts, die alle leden van J.O.V. Flipper keurt. Afhankelijk van hoe oud je bent is de keuring tot 18 jaar; 2 jaar geldig, tussen de 18 en 40 jaar; 3 jaar geldig, van 41 tot 50 jaar; 2 jaar geldig en boven de 50 jaar; 1 jaar geldig. Je wordt daarvoor opgeroepen en de keuring moet je dan contant betalen; in 2020 was dat € 20,= per keuring. Het keuringsbewijs krijg je zelf mee en moet je goed bewaren.


Corona informatie Sportfondsen


Toezichtplan Sportiom


Risico Inventarisatie en Evaluatie J.O.V. Flipper


Huishoudelijk regelement